Hoofdpagina >> Wetenswaardigheden >> Testen >> GeodesyNieuw: waarschuwing voor vaste snelheidscontrole locaties via GPS


Getest: Morpheous Geodesy

Door:Snelheidsinfo.nl
DE website over snelheidscontroles en meer ... !!

Terwijl een officier van justitie en het ministerie van Verkeer & Waterstaat druk bezig zijn om radardetectors te gaan verbieden is er sinds kort een nieuw innovatief product op de markt dat je al zeer ruim van tevoren voor een vaste snelheidscontrolelocatie waarschuwt zonder ook maar één flitspaal te detecteren! Geodesy is zijn naam. Snelheidsinfo.nl is natuurlijk benieuwd en heeft het apparaat onder de loep genomen.
Veel accessoires!
De verpakking geeft ons de eerste indruk van het nieuwe product. Deze is mooi vormgegeven en er staat een goede beschrijving van de Geodesy op. Ook een plaatje van het apparaat ontbreekt niet. Ja, het oog wilt ook wat. Na het openen van de verpakking treffen we er een degelijk oogende Geodesy aan. Daaromheen vergezeld van allerlei accessoires. Naar onze mening is Morpheous royaal met de accessoires, wat natuurlijk een pluspuntje oplevert! Er worden standaard twee sledes meegeleverd. Dat is handig voor de mensen met meerdere wagens. De Geodesy kan overigens ook op een motor gemonteerd en gebruikt worden, aldus Morpheous. (Snelheidsinfo.nl heeft de Geodesy alleen in de auto getest.) Dus hij is helemaal portable! Verder wordt er een modeminterface inclusief telefoonsnoer meegeleverd. Hiermee kan je de database van je Geodesy van de nieuwe vaste snelheidscontrole locaties voorzien, zodat je ook voor deze nieuwe locaties gewaarschuwd wordt. Voor een foto van de bijgeleverde accessoires zie hiernaast.

Om een algemeen beeld te vormen van de Geodesy vind je hieronder wat foto’s van de dit mooie innovatieve apparaat zelf.


Installatie
Het installeren van de Geodesy is erg simpel. Je bevestigt de meegeleverde slede - zelfs aan plakkertjes voor bevestiging van de sledes is gedacht - gewoon op je dashboard, je plugt de voedingsstekker in je sigarettenaanstekeraansluiting en schuift de Geodesy in de slede. Na ongeveer een halve minuut wachten (deze tijd is nodig om contact te maken met de satellieten) is de Geodesy klaar voor gebruik. Dit is te zien aan het blauwe lampje links. Overigens hangt deze wachttijd af, van hoe lang geleden het is dat je de Geodesy voor het laatst gebruikt hebt.


De werking
Het waarschuwen voor vaste snelheidscontrole locaties zonder ze te detecteren is mogelijk dankzij de unieke werking van de Geodesy, die gebaseerd is op de GPS-technologie (Global Positioning System). GPS is een van oorsprong militair netwerk van satellieten waarmee je je positie - waar ter wereld je ook maar bent - tot op de meter toe nauwkeurig kunt bepalen. Maar hoe wordt dit concreet toegepast in de Geodey? We zullen hier niet al te gedetailleerd op (de technische werking) ingaan, maar desondanks zo goed mogelijk proberen uit te leggen. De GPS zender kijkt of je je binnen een straal van een bepaald - naar keuze in te stellen - aantal meters van zo’n vaste snelheidscontrole locatie bevindt.

Dit gebeurt los van hoe de wegen lopen, dus van welke kant je de vaste snelheidscontrole locatie nadert doet er niet toe, er wordt alarm gegeven wanneer je je binnen de straal bevindt. (Zie de illustratie hierboven.) Het alarmeren gebeurt oplopend, zowel audio als visueel naar mate je de vaste snelheidscontrole locatie dichter nadert. Geluid in de vorm van piepjes die steeds harder klinken en visueel in de vorm van een op één rij liggende lampjes die één voor één oplopend rood oplichten naar mate de afstand tot de vaste snelheidscontrole locatie kleiner wordt. Hiermee kan je inschatten hoe ver af de vaste snelheidscontrole locatie zich van jou bevindt. (Op de foto rechts zie je dat voor flitspaal de lampjes allemaal rood zijn opgelicht. Voor filmpjes, zie verder in het testverslag.) Het mooie van de Geodesy is dat je alleen een geluidssignaal te horen krijgt als je harder dan de toegestane maximumsnelheid rijdt. De Geodesy heeft namelijk niet alleen de locaties van de vaste flitspalen in zijn geheugen zitten, maar ook hoe hard je mag rijden op die locaties. Dit reduceert het aantal onnodige meldingen.


De praktijk


Nu we de werking van de Geodesy uiteengezet hebben, kunnen we op de praktijktest overgaan. We beginnen met de testverantwoording. De Geodesy hebben we op het dashboard van onze auto geplaatst en zijn met hem een groot deel van Nederland doorgereden, gedurende 8 weken. Veelal snelweg, maar ook behoorlijke stukken N-wegen en in stedelijke gebieden.


Ruime waarschuwingsafstand
Al direct viel het ons op dat de waarschuwingsafstand zeer ruim is in vergelijking met een radardetector, wat mogelijk is door de GPS-techniek. De ruime waarschuwingsafstand wordt optimaal benut als je voor het eerst in een bepaalde plaats (nieuwe omgeving) bent. Dus nog niet op de hoogte bent van alle flitspalen in deze nieuwe omgeving. Dit ondervonden we aan den lijve in Eindhoven, waar we toevallig tijdens de test geregeld naar toe moesten. Hier wemelt het van de flitspalen (!). Zowel snelheidscontroles als roodlichtcontroles. Desondanks konden we er redelijk vlot doorheen zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. Dankzij de Geodesy.

Een aantal van onze testresultaten hebben we op film(!) vastgelegd. Je kan ze bekijken door hieronder op het plaatje naar keuze te klikken. Oordeel zelf:


De Geodesy op de snelweg A9
Let op:
Deze 2 filmpjes dienen achter elkaar afgespeeld te worden (Gaat over dezelfde flitspaal en vormen dus samen één geheel.).


De Geodesy nogmaals op de snelweg A9, maar nu bij een andere flitspaal (er staan er immers genoeg :-) )


De Geodesy op de snelweg A10


De Geodesy op de rondweg in de stad Delft.
Delft 1
Delft 2
Delft 3
Opmerking: Bij het tweede filmpje reden we van de paal af (we waren deze dus al gepasseerd). Je ziet dat de lampjes dan geel kleuren (bij naderen van een flitspaal kleuren de lampjes rood).


Omdat de waarschuwingsafstand variabel in te stellen is en deze in principe constant is, hebben bewust geen resultatenoverzicht gemaakt. Wel hebben we gekeken of de standaard ingestelde waarschuwingsafstand inderdaad constant bleef. Dat bleek het geval, voor iedere flitspaal werden we telkens ongeveer 600 meter van tevoren gewaarschuwd. Om toch een idee te krijgen van de standaard (fabrieks)instellingen geven we een paar voorbeelden.
Soort omgeving Waar Waarschuwingsafstand
Stad Amsteldyk (Amsterdam) 500 m
Snelweg A9 600 m
Snelweg A10 600 m
Deze afstanden (zelfs in te stellen tot 2 km, aldus Morpheous) zijn ruim genoeg om tijdig eventueel je snelheid te corrigeren. In de meeste gevallen hoef je zelfs alleen maar het gaspedaal los te laten.

Onterecht alarm
De woorden “geen vals alarm” op de doos lijken mooi, maar helaas. Ook de Geodesy geeft - alhoewel het niet op veel plaatsen voorkomt - onterecht alarm. Dit vraagt om nadere uitleg. Als je de woorden “geen vals alarm” in de theorie bekijkt, kloppen die wel. Maar in de praktijk rijdt niemand hemelsbreed, recht op een flitspaal af. Daarnaast wordt zo’n flitspaal ook niet altijd daadwerkelijk gepasseerd. Je kan bijvoorbeeld ook een afslag vóór de flitspaal, een andere richting nemen. Je bent dan al in de straal (als je een grote waarschuwingsafstand kiest) waarbinnen er door de Geodesy alarm wordt gegeven. In de praktijk kan dit storend zijn. Met name in de dichtbevolkte delen van het land. Zo kregen we laatst in hartje Amsterdam, op de Recht Boomsloot (een straat langs een van de vele grachten), onterecht alarm. We wilden er namelijk onze auto inparkeren. Ineens lichtte 1 lampje rood op en daar bleef het bij.

Helaas komt er in de praktijk dus wel vals alarm voor. De Geodesy geeft door deze onnauwkeurigheid ook alarm als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en een viaduct - waarop een flitspaal staat - die over deze snelweg heen loopt, kruist. Een voorbeeld vind je op de A6, ter hoogte van afrit 3, Almere Stad-west. Op deze weg staat op het viaduct boven de snelweg een roodlichtcamera en dus niet op de snelweg. Desondanks gaf de Geodesy alarm terwijl we gewoon op de A6 reden. Dit geldt bijvoorbeeld ook op de A2 ter hoogte van hectometerpaal 44.7. Maar ook andersom gebeurd hetzelfde - wat op zich logisch is, je bevindt je immers in de straal waarbinnen alarm wordt gegeven. Dit blijkt ter hoogte van de A9, afrit Amstelveen-Zuid. We rijden op een provinciale weg die onder de A9 loopt. En de Geodesy geeft alarm omdat er op het viaduct van de A9 een flitspaal staat.

Ook bij kruisingen van snelwegen gaat het soms niet goed. Op de kruising van de A2 met de A12 geeft de Geodesey alarm, maar slechts 7 van de 10 lampjes lichten rood op.

Tevens reden we enkele keren op een weg, parallel aan een snelweg. Hier kregen we een paar keer alarm terwijl de flitspaal op de snelweg stond en dus niet op de parallelle weg controleert. In de theorie zou de Geodesy alleen alarm moeten geven wanneer je op deze snelweg rijdt. Daar vindt immers de snelheidscontrole plaats. Maar in de praktijk krijg je op de parallelle weg langs deze snelweg ook (onterecht) alarm. Op het filmpje hier rechts draaien we van een parallelweg naar de hoofdweg waarop de flitspaal staat.

Bovenstaande gevallen kunnen helaas tot schrikreacties leiden. Maar als je al een tijdje met de Geodesy rijdt, weet je waar wel een vaste snelheidscontrole locatie voor jou is en waar niet, net als bij een radardetector. Als Morpheous een wegenkaart aan de Geodesy koppelt zouden bovenstaande “problemen” opgelost kunnen worden.

Verder staan sommige gegevens in de database van de Geodesy niet goed ingesteld. Op A2 Utrecht richting Amsterdam t.h.v. de trajectcontrole gaat Geodesy af terwijl we slechts 100 km/u rijden en je er gewoon 120 km/u mag rijden. Waarschijnlijk is de maximumsnelheid voor deze locatie verkeerd ingesteld. We nemen aan dat dit met de tijd verholpen zal worden door Morpheous.

Up-to-date
Omdat de gegevens van de Geodesy steeds up-to-date moeten zijn, heeft Morpheous er een modeminterface bij geleverd. Hiermee wordt het updaten en het doorgeven van nieuwe gevonden vaste snelheidscontrole locaties heel simpel. Je klikt de Geodesy in de modeminterface, verbindt laatstgenoemde met je telefoonlijn en de rest gaat van zelf. De modeminterface maakt automatisch contact met de centrale Morpheous-database - hierop staan de locaties van de vaste snelheidscontrole locaties - en synchroniseert zijn gegevens. Over deze gebruiksvriendelijke manier zijn we tevreden, want ook zonder technische kennis kan je er mee overweg. Slechts inpluggen en klaar is Kees! Uiteraard hebben we dit ook op film gezet. Klik hier voor het filmpje en oordeel zelf. En klik hier voor het filmpje over het synchroniseren met de Morpheous database.

Bij het aanschaffen van de Geodesy heb je recht op één jaar lang gratis onbeperkt updaten van de gegevens via de centrale Morpheous-database. Na dat jaar moet je een (betaald) abonnement nemen voor het updaten. Maar ... om haar database van alle vaste snelheidscontrole locaties te voorzien en up-to-date te houden heeft Morpheous een bonussysteem bedacht. Iedere bezitter van een Geodesy kan door middel van een simpele druk op het goudkleurige knopje op de Geodesy de locatie van een nieuwe flitspaal vastleggen. Bij het synchroniseren met de centrale database van Morpheous wordt deze locatie doorgegeven. Een medewerker van Morpheous rijdt langs en verifieert de locatie. Ben je de eerste die deze (nieuwe) flitspaal heeft ontdekt, dan krijg je een extra half jaar gratis abonnement op het updaten.

Degelijkheid


Het geheel oogt degelijk. Volgens Morpheous is de Geodesy zelfs schok-, vibratie- én weerbestendig. Dit hebben we, evenals de valproef, overgeslagen, er van uitgaande dat Morpheous de waarheid spreekt. Ten tweede - nog belangrijker - omdat Morpheous het testexemplaar niet cadeau wilde doen en we een eventuele kapotte Geodesy dus niet op ons geweten willen hebben.
Wel oogt en voelt alles degelijk aan en klikt alle apparatuur goed in elkaar (Geodesy in de slede, in de modeminterface etc.) Dus voor zover wij de Geodesy op dit aspect hebben kunnen testen, is onze beoordeling hierop wel goed.

Elke keer dat we de Geodesy gebruikten deed hij zijn werk storingsvrij en gaf alarm op de momenten dat het moet. De betrouwbaarheid van onze reisgenoot is dus goed.


Optionele accessoires
Het is ook mogelijk om de Geodesy op een discrete plek in de auto te plaatsen. Het voordeel is dat de Geodesy dan uit het zicht gemonteerd kan worden. Hierdoor wordt de kans op diefstal verkleind en hoef je niet te koop te lopen met je anti-snelheidscontrole-apparatuur. Om de Geodesy uit het zicht te gebruiken heb je een (optionele) externe antenne nodig die contact kan maken met de satellieten. Deze antenne is tegen meerprijs te bestellen. Ook kan je een extra slede - voor een eventueel derde (of meerdere) auto - los bestellen.

Legaliteit
Volgens Morpheous is de Geodesy 100% legaal en kan hij niet verboden worden, in tegenstelling tot de radardetectors die eventueel heel misschien wel verboden zullen worden, als je een officier van Justitie in De Telegraaf moet geloven. Overigens trekken we dit laatste in twijfel omdat de wet hiervoor gewijzigd dient te worden en dat zal hoogst waarschijnlijk niet zo snel gebeuren!!
Om daad bij woord te voegen garandeert Morpheous je gehele aankoopbedrag terug indien de Geodesy binnen een jaar na aankoop verboden zou worden. Lees hierover meer op hun eigen website.
Hoe de wetgeving in andere landen tegenover de Geodesy staat weten wij momenteel niet. Informeer dus goed als je de Geodesy naar het buitenland meeneemt. (Opmerking: op het moment van uitvoeren van deze test heb je in het buitenland niets aan je Geodesy omdat Morpheous voor de andere landen nog geen database met locatie van de vaste snelheidscontrole locaties heeft. Hier zijn ze volgens eigen zeggen wel volop mee bezig. Dus wellicht binnenkort ook in het buitenland te gebruiken...)


Ons advies aan Morpheous
Morpheous zou de Geodesy nauwkeuriger kunnen maken. (Alhoewel dit ook gedeeltelijk van het Amerikaanse leger kan afhangen - deze bepaalt hoe nauwkeurig hun satellieten voor burgertoepassingen, zoals dit en navigatie-apparatuur, mogen zijn.) Je krijgt dan op parallelle wegen geen onterecht alarm meer.
Nog beter zou het zijn om de Geodesy aan een wegenkaart te koppelen. Dames en heren van Morpheous, bij deze dus onze tip.


Eindresultaat
Degelijk product met een grote waarschuwingsafstand waardoor je je snelheid al ruim van te voren eventueel kan aanpassen. Met name gezien de nieuwe werking op GPS techniek en de hoeveelheid accessoires die er bij geleverd worden heb je uitstekend waar voor je geld. Wel bevelen we aan de Geodesy in combinatie te gebruiken met een radardetector voor optimale beveiliging, gezien de Geodesy je alleen voor de vaste snelheidscontrole locaties waarschuwt.
Morpheous Geodesy.

Adviesprijs:
€ 675,- inclusief BTW.Specificaties:
De Geodesy wordt geleverd met: 2 sledes met 12 Volt aansluitsnoer, modeminterface om de Geodesy van de laatste locaties te voorzien en nieuwe door te geven, een telefoonsnoer en -stekker, tape om de sledes te bevestigen, en een Nederlandstalige handleiding.

(Technische) specificaties
 • Detectie: alle vaste snelheidscontrole locaties (Radar, inductie, video, trajectcontrole)
 • Detecteert deze al ver van tevoren! Maximaal al op 2 km voor de flitspaal !!
 • Geschikt voor zowel de auto als motor
 • Schok-, vibratie- én weerbestendig
 • Geluidsonderdrukkingsknop (Mute)
 • Signaalsterktemeter (LED indicatie)
 • Instelbare volume (van het waarschuwingssignaal)
 • Voeding: 12 volt
 • Afmeting: 115 mm x 62 mm x 22 mm (l x b x h)
 • Gewicht: circa gram.

  De Geodesy bestellen? Klik snel op deze link!
  (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!)  Snelheidsinfo.nl
  DE website over snelheidscontroles en meer ... !!

  Dank aan Morpheous Benelux, de importeur van de Geodesy voor zijn medewerking aan onze test door een Geodesy ter beschikking te stellen!


  © Snelheidsinfo.nl 2001-2003
  Niets uit deze test mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snelheidsinfo.nl. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze test is uitgevoerd kan Snelheidsinfo.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten.